Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

 

РІПКИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

31 жовтня 2012 року


№ 16-ОД


Про затвердження Переліку

відомостей, що становлять

службову інформацію, та

які можуть міститися в документах

з організації діяльності

в Ріпкинському районному суді

 З метою вдосконалення діяльності з ведення роботи щодо доступу до інформації в органах судової влади, до Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись частиною п'ятою статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», листа ТУ ДСА України у Чернігівській області № 1-14/1292/12-вих. від 30.10.2012 року,

 НАКАЗУЮ:

 Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Ріпкинського районного суду Чернігівської області.

Керівник апарату Ріпкинського
районного суду
                                                                                        Л.В.Уланович      

 

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Ріпкинського районного суду

Чернігівської області

1.                 Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються Ріпкинському районному суду Чернігівської області Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України, ТУ ДСА України у Чернігівській області з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2.                 Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3.                 Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

4.                 Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5.                 Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).

6.                 Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7.                 Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

8.                 Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

9.                 Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

10.      Відомості, що можуть міститися в документах суду:

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

які містять матеріали службових розслідувань.

11.            Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

12.            Звіт за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних».

13.            Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

14.            Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.                                                     

Керівник апарату Ріпкинського районного суду                          Л.В. Уланович